قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

  1. تمامی کالاها بررسی می شوند و بعد ارسال شده تا از سالم بودن آن اطمینان داشته باشیم.
  2. اگر کالایی دچار نقص بودد حتما تا 24 ساعت به ما اطلاع داده شود .
  3. بعد از ارسال شما کالا ها را افراد پشتیبانی چک کرده و بعد از سالم بودن آن وجه برای شما واریز خواهد شد.
  4. در صورت سالم بودن کالا و نداشتن عیب . آن محصول مورد نظر دوباره برای شما ارسال خواهد شد.
  5. کالای بازگشتی به هیچ عنوان نباید شسته و یا پوشیده شده باشد حتما این موارد را مورد نظر خود قرار دهید.
  6. فاکتور محصول را نزد خود داشته باشید تا در صورت لازم محصول و قیمت آن چک شود.